CAO

Dit deel van ExpeditieFit gaat over de CAO GIL, die onderdeel uitmaakt van de cao FSGL (Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen).

Deze site bevat handige informatie voor mensen die werken, of willen werken in de GIL. U vindt er informatie over binnen de branche geldende regelingen en er zijn brochures opgenomen die door hen zijn uitgebracht.

Hoe zit de branche in elkaar? Hoe hebben we het in de branche geregeld? Met deze website willen we daar inzicht in geven. Links in de balk vindt u een menu met buttons. U vindt  op deze site ondermeer:

• De tekst van de CAO
• De campagne rond duurzame inzetbaarheid
• De pensioenregeling
• Informatie over afspraken bij ziekte en reintegratie
• Door de Groothandel in Levensmiddelen ontwikkelde brochures over werk
   overleg en ziekteverzuim

Via het menu links van deze tekst vindt u alle informatie.