Stappenplan

Stappenplan om aan de slag te gaan met Expeditie Fit

Een routeplanner naar duurzame inzetbaarheid helpt je om in jouw bedrijf te kijken wat je al hebt aan visie, draagvlak, beleid en middelen met andere woorden wat is je vertrekstation en welke vervolgstappen kun je zetten. Expeditie Fit heeft uiteraard veel raakvlakken met HR initiatieven die al lopen in jouw organisatie, vaak is er al van alles maar ‘de kapstok’ ontbreekt.

Het stappenplan Expeditie FIT helpt je om een weloverwogen, gedragen plan van aanpak te komen voor het thema duurzame inzetbaarheid en het geeft handvatten voor implementatie.


Het plan bestaat uit vier stappen


1. Visie en Fundering

Het begint allemaal met het waarom,
sla je die vraag over dan heb je een valse start.

 • Ambitie formuleren WAAROM u wilt werken aan DI
   
 • Inzicht verkrijgen en geven over de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen
   
 • Inzicht in de HR cijfers in uw bedrijf

2. Draagvlak en gezamenlijk beeld

 • Alle stakeholders zijn zich bewust van het belang en nemen hun verantwoordelijkheid 
   
 • DI staat op de werkvloer regelmatig op de agenda
   
 • In de dialoog wordt erover gesproken en er worden afspraken over de stappen gemaakt

3. Interventies en Tooling

 • Er is beleid en er zijn middelen op het gebied van
  • Vitaliteit
  • Competentieontwikkeling
  • Motivatie en bevlogenheid
  • Balans werk en privé
    
 • Er lopen programma’s en men ziet ook dat het werkt

4. Borging

 • Duurzaam in het DNA opnemen van DI (van het begin tot het eind)
   
 • Zorgen dat al je tools up to date blijven
   
 • Bijblijven met de trends
   
 • DI is intergraal onderdeel van bedrijfsbeleid
   
 • Regelmatige Communicatie en storytelling over DI