Week van de alfabetisering

2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een veiligheidsinstructie of een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook (klein)kinderen voorlezen.

Helaas weten nog steeds weinig mensen in Nederland dat 2,5 miljoen volwassenen in ons land moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dat zij in veel gevallen ook niet goed met een computer overweg kunnen. Met grote gevolgen op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we (samen) kunnen doen. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 3 t/m 9 september de Week van de Alfabetisering.

LAAGGELETTERDHEID RAAKT ONZE SAMENLEVING ÉN DE GIL

De helft van de mensen die kampen met financiële problemen, heeft de ‘indicatie laaggeletterdheid’ gekregen. Ruim 740.000 werknemers zijn laaggeletterd, zij hebben daarnaast vaak slechtere kansen op de arbeidsmarkt en kunnen vaak minder veilig werken. Daarnaast zijn, en voelen, laaggeletterden zich vaak minder gezond. De maatschappelijke kostenvan laaggeletterdheid bedragen €1,13 miljard per jaar. Laaggeletterdheid is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal.

Daarom vraagt ook Expeditie Fit iedereen om tijdens de Week van de Alfabetisering een (extra) bijdrage te leveren voor een geletterd Nederland. Dit kan bijvoorbeeld door de taaltraining GEWOON GOED NEDERLANTS te volgen bij GoodHabbitz. Doe de taaltraining zelf of moedig collega's aan om dat te doen als je signalen krijgt dat zij daarmee geholpen zouden zijn. 

Succes! 

 

Wil je meer weten over de samenwerking tussen Expeditie Fit en GoodHabbitz en of jij ook door het GIL-abonnement toegang hebt tot alle trainingen van GoodHabbitz? klik dan hier