CAO afspraak ‘Leren onder werktijd’

De GIL bevordert binnen Expeditie Fit in Food de interne en externe mobiliteit van werknemers door te investeren in kennis en ontwikkeling van werknemers.Werknemers zullen door hun leidinggevenden actief worden gestimuleerd om training en opleiding te volgen. Werknemers krijgen de mogelijkheid en faciliteiten om één trainingsmodule binnen werktijd te volgen. Hiervoor zal de branche een portal openen waar de werknemers van georganiseerde werkgevers opleidingen kunnen volgen. Voor niet-georganiseerde werkgevers bestaat (onder nader vast te stellen voorwaarden) de mogelijkheid tot aansluiting bij het FKB.

Om de mogelijkheid om te leren onder werktijd zo goed mogelijk in te vullen adviseren wij jou om de GoodScan in te vullen.

Het werkt als volgt.

  • start met de GoodScan
  • kies een training uit jouw top-10
  • op welke manier leer je graag? Kies de activiteiten die daarbij aansluiten.
  • na een uurtje nog niet klaar? Je kunt leren waar je maar wil. Kies een moment wat goed past.’