Helpdesk Mantelzorg

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 750.000 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan 8 uur per week voor iemand en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan. De verwachting is dat het aantal werkende mantelzorgers in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ouderen blijven langer thuis wonen en de arbeidsparticipatie stijgt. Werkgevers kunnen er niet meer omheen: de combinatie van werk en zorg is een feit. Veel van deze mantelzorgers werken binnen uw bedrijf. Kent u ze? Heeft u beleid hierover? Kunnen ze bij u terecht met hun vragen?

Wanneer ben je een mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving met wie ze een sociale relatie hebben. Denk hierbij aan een partner, kind, (schoon)ouder, maar ook vrienden, kennissen of buren. Het verrichten van mantelzorg gaat verder dan het bieden van gebruikelijke hulp als iemand een keer ziek is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen bij het huishouden, helpen met regeltaken en  administratie, begeleiding en vervoer naar zorgverleners, boodschappen doen, persoonlijke verzorging etc.

Helpdesk mantelzorg en werk

Binnen de branche wil men bijdragen aan, en komen tot een mantelzorgvriendelijk klimaat. Daarom zijn er binnen de cao afspraken gemaakt over het thema mantelzorg en werk.

Een van de initiatieven is het instellen van een helpdesk mantelzorg en werk speciaal voor werkgevers en werknemers binnen de Groothandel in Levensmiddelen.

Met deze laagdrempelige vorm willen we bereiken dat medewerkers die vragen hebben over hun mantelzorgtaken eenvoudig en persoonlijk geholpen kunnen worden.

Alle werkgevers en werknemers aangesloten binnen de Groothandel in Levensmiddelen kunnen gebruik maken van deze helpdesk mantelzorg en werk. Ze kunnen bij deze helpdesk terecht met alle vragen op het gebied van mantelzorg en werk.

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar via gil@helpdesk-mantelzorg.nl en/of via 0345 - 85 14 25.